Informasjon for utstillere

NB: Vi har oppdatert informasjonen, så vær vennlig og les gjennom selv om du har vært med oss tidligere.

Som utstiller på Festdager gir vi deg muligheten til å treffe en bred målgruppe og medlemmer av hele familien. Her trives både de unge så vell som familier og besteforeldre.

Fordelt på våre tre destinasjoner har vi nærmere 70 000 besøkende. I tillegg til våre flotte markedsboder, har vi med oss Norges eldste tivoli, nemlig Lunds Tivoli.  Festdager byr også på gratis konserter og det er gratis inngang for våre gjester, hver dag!

Så kom og bli med på moroa du også, påmeldingsskjema finner du nedenfor.

Som utstiller kan vi tilby deg følgende:

-       En utendørs utstillingsplass

-       Et knutepunkt for opplevelser

-       En unik mulighet til å nå tusenvis av potensielle kunder

-       Mulighet for eksklusivitet på produkter hvis ønskelig

Festdager på Stevneplassen (Skien)

Dato: 16. - 19. august

Påmeldingsfrist: 3. august 2018

Festdager på Momarken (Mysen)

Dato: 30. august – 2. september

Påmeldingsfrist: 17. august 2018

Festdager på Hamar Mart´n (Hamar)

Dato: 27. september – 30. september

Påmeldingsfrist: 14. september 2018

Det er kjøpt eksklusivitet på følgende produkter (kan ikke selges av andre):

-       Spekepølser

-       Baktpotet

-       Lakris & ballonger

-       Belgiske vafler og kandiserte epler

-       Shave ice (Skien)

-       Smultringer (Hamar) 

-       Hamburger, kebab og pommes frittes (Mysen)

-       Churros

Priser og rabatter *

Standard standleie for 3x3m er kr 2350 for generelle bransjer og kr 2500 for mataktører. For 6x3m vil prisen være kr 3750 for generelle bransjer og kr 4000 for mataktører. Ved behov for større areal vil dette være kr 198 pr. ekstra m2. Alle priser er eks. MVA. Prisen inkluderer strøm 10A/1000W. 

Blir du med på to eller flere arrangementer gjelder følgende rabatter:

- Ved bestilling og forhåndsbetaling av to (2) ulike Festdager innrømmes 10% på totalsummen. 

- Ved bestilling og forhåndsbetaling av tre (3) ulike Festdager innrømmes 15% på totalsummen. 

* Merk at rabatten krediteres og overføres utstillers konto etter endt Festdager 2018 og i løpet av oktober måned.

Generell informasjon

Grunnet eksklusivitet er det kun lov å selge de produkter som er oppgitt til oss på forhånd (noteres i påmeldingsskjema). Dette er også for å sikre at det ikke blir for mange utstillere som selger likt produkt, og fortjenesten vil bli som følger. Festdager har rett til å fjerne produkter som ikke er oppgitt til oss på forhånd.

Det er ikke lov til å selge kniver, lekevåpen, softgun, e-sigaretter, popcorn, candy floss, slush o.l.

Vi vil også minne på at faktura må være betalt innen forfallsdato. Ved utelatt betaling vil plassen bli solgt videre.

Se "regler og betingelser" i påmeldingsskjema for ytterligere informasjon.

For ytterligere informasjon vedrørende priser og eksklusivitet, ta kontakt med oss HER!

Klikk HER for å sende oss påmeldingen din!

 

-----------------------ENGLISH------------------------

 

We have updated our information, we ask you kindly to read through, even if you have been with us before.

The Festdager tour gives vendor access to meet a variety of consumers, families, children, youngsters, parents and grandparents. During our visits to three different destinations nearly 70 000 guests visit us. Besides the market place, we have Lunds Tivoli with us, Norway’s oldest Tivoli. We also offer free concerts and free entrance to our guests, every day! So, come a long for a fun ride, and send in your application today!

As a vendor, we can offer you the following:

-       An outside marketplace

-       A hub for experiences

-       A unique place to meet thousands of potential customers

-       The ability to purchase exclusivity for your products 

Festdager på Stevneplassen (Skien)

August 16 th -19th 2018

Registration deadline: August 3rd 2018

Festdager på Momarken (Mysen)

August 30th – September 2nd 2018

Registration deadline: August 17th 2018 

Festdager på Hamar Mart´n (Hamar)

September 27th-30th 2018

 

Registration deadline: September 14th 2018. 

The following products have purchase exclusivity (cannot be sold by other vendors)

-       Spekepølser (Sausages)

-       Bakt potet (Baked potato)

-       Lakris & ballonger (Licorice & balloons)

-       Belgiske vafler og kandiserte epler (Belgian waffles and candied apples)

-       Shave ice (Skien)

-       Smultringer (Norwegian doughnuts) (Hamar)  

-       Hamburgers, kebabs and pommes frittes (Mysen)

Prices and discounts*

Standard stand rent for 3x3m is NOK 2350 for general products and NOK 2500 for food vendors. If you need a larger space, we have 6x3m for NOK 3750 for general products and NOK 4000 for food vendors. For sizes outside of these there is an extra charge of NOK 198 pr. every square meter. All prices are excluding government taxes. The price does include electricity up to 10Amper/1000W.

If you join for two or more events, the following discounts will apply.

-       By booking two (2) different markets Festdager will reward you a 10% discount.

-       By booking all three (3) events, Festdager will reward you a 15% discount.

For the discount to be applicable, you need to have paid your bill within your due date.

* The discount will be transferred to your account after Festdager is over, and no later than by October 2018.

General information

Due to the option of purchasing exclusivity it is only allowed to sell the products listed to us beforehand (you list these in your application form). This is also to secure that we don´t have to many vendors selling the same products, that might be competing with each other and loose income. Festdager has the right to remove any items that is not listed to us beforehand.

It is not allowed to sell knives, toy guns, soft guns, e-cigarettes, popcorn, candy floss, slush etc.

We would also like to remind you that you need to pay within the date of your bill. By ignoring your bill, your space will be sold to the next person.

See “Regler og betingelser” on the application form for more information (Norwegian only)

If you would like further information regarding prices and exclusivity, don’t hesitate to contact us here

Press HERE for the application form! (Norwegian)